Bjorn Vinje 1122X1500

Tips til deg som sender inkassovarsel

-Vi kan kanskje mene at det er gammeldags i vår digitale hverdag, men inkassovarsel SKAL sendes som brev, sier Vinje, og presiserer at SMS eller e-post ikke er tilstrekkelig. Det er også viktig at det fremgår tydelig at brevet er et inkassovarsel.

-Brevet må også referere til faktura, beløp og forfallsdato. Utover dette skal det kun stå: «Dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager fra dette brevets dato vil kravet bli sendt til inkasso. Omkostninger kan påløpe.» Vinje understreker at det skal stå «omkostninger kan påløpe», og ikke at disse vil påløpe. Videre er det viktig at det i et inkassovarsel ikke skal stå noe om rettslig inkasso.

Avsender har adgang til å kreve et gebyr for utsendelse av purring eller inkassovarsel, gitt at dette sendes minst 14 dager etter forfall på forutgående purring eller forfall på faktura. Dersom purring og/eller inkassovarsel sendes før det har gått 14 dager etter forfall, er det ikke tillatt å ta gebyr for dette.

-Et moment mange ikke er klar over, er at det ikke er lovpålagt å sende purring, sier Vinje. Hvis du likevel ønsker å gjøre det, anbefaler vi å begrense det til én purring før inkassovarsel.

Les mer her eller kontakt oss på tlf. 907 81 140 eller innfordring@tet.no om du ønsker hjelp med inkassospørsmål eller mer informasjon om våre inkassotjenester. 


BjornVinje-1122x1500.jpeg#asset:336

12.11.2015

Gratis Xledger-demo?

  • Dominos

    "Kunnskapsrike rådgivere som forstår vår virksomhet og våre behov har vært en viktig suksessfaktor i oppbyggingen av vår virksomhet."

  • Bb

    “Det fine med Tet, er at vi kan få all hjelpen vi trenger på ett sted. For et byrå som lever av og på Internett, var det aldri noen tvil om at en webbasert økonomi- og regnskapstjeneste var den mest praktiske løsningen.”

  • Depositphotos 62512099 Original Kopi

    "Tet Innfordring har en svært god løsningsprosent på sakene sine. For oss som opererer i et lokalmarked, er det veldig viktig at inkassosaker løses på en ryddig og forståelsesfull måte overfor våre klienter. Tet Innfordring får til gode løsninger, både for oss og våre klienter, nettopp fordi de er gode til å gå i dialog."

Tet tilbyr tjenester innen regnskap,
rådgivning, inkasso og system. Vi tar gjerne en prat
om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Eller ring oss på 09712