Tet 2013 0811

Velkommen til gratis frokostmøter!

Hvordan kan skybasert regnskap effektivisere og forenkle regnskapsarbeidet i din bedrift? Vi tilbyr en kort introduksjon, kombinert med en kopp kaffe og enkel bevertning. Vi holder faste frokostmøter ved alle våre kontorer siste torsdag hver måned.

Vi ser blant annet på: 
  • Hvilke utfordringer står næringslivet overfor, og hvordan bør man ruste seg for fremtiden? 
  • Hva betyr skybasert regnskapsføring for deg og din bedrift? 
  • Hva lønner seg for ditt firma? 
  • Hvordan forberede og planlegge for automatiserte rutiner? 
Arrangementet varer fra 08.30 til 09.30 på følgende datoer: 

Torsdag 02.11.2017
Torsdag 04.12.2017

Send en mail til frokostmoete@tet.no senest tirsdag samme uke som frokostmøtet, så stiller vi med kaffe og bakst. Passer ikke datoen? Ta gjerne kontakt likevel, så finner vi et annet møtetidspunkt.   


TET-2013-0979.jpg#asset:432

03.03.2017

Gratis Xledger-demo?

Tet tilbyr tjenester innen regnskap,
rådgivning, inkasso og system. Vi tar gjerne en prat
om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Eller ring oss på 09712