Tet 2013 0935

Kurs

Ønsker du å bruke Xledger mer effektivt? Vil du lære god økonomistyring? Tet tilbyr jevnlig praktisk orienterte kurs innen økonomi, Xledger og andre aktuelle temaer. Våre kurs passer både for deg som kjenner Xledger godt fra før, og deg som er helt fersk bruker. Ta gjerne kontakt om din virksomhet ønsker skreddersydde kursopplegg, så finner vi i fellesskap en løsning tilpasset deres behov. 

Våre kursholdere vet hvor skoen trykker, og fokuserer på de problemstillingene som oftest byr på utfordringer både for erfarne og ferske Xledgerbrukere. 

Tet tilbyr kurs blant annet innen disse temaene: 

 • Regnskapsfører i Xledger
 • Xledger for daglig leder
 • Prosjektleder - godkjenning og fakturering
 • Prosjektstyring - rapportering og oppfølging
 • Fakturering

Les mer om hvert av kursene nedenfor: 

Regnskapsfører i Xledger

Kurset gir en innføring i Xledger for regnskapsførere. Målet er å gi kursdeltakeren en innføring i grunnleggende regnskapsfunksjonalitet som bokføring av bilag, fakturering, terminoppgave MVA og grunnleggende spørringer og rapporter. Kurset er basert på Xledgerrollen "Regnskapsfører/Regnskapsleder".

Målgruppe: Personer som skal føre regnskap i Xledger

Varighet: 6 timer

Forkunnskaper: Kursdeltakeren bør ha erfaring med og basis kompetanse på regnskapsføring

Innhold:               

 • Introduksjon til Xledger
 • Inngående bilag
 • Bilagskorreksjon
 • Reskontro
 • Fakturering
 • MVA-melding
 • Spørringer og rapporter


Xledger for daglig leder

Kurset gir en innføring i bruk av Xledger og en hjelp til å benytte Xledger som styringsverktøy i daglig drift. Målet er å gjøre kursdeltakeren i stand til å godkjenne fakturaer og betalinger og ta ut relevante rapporter fra systemet. Kurset er basert på rollen "Small Business Manager/Finansleder".

Målgruppe: Daglig ledere eller andre personer som skal benytte Xledger som styringsverktøy i daglig drift.

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 3 timer 

Innhold:

 • Introduksjon til Xledger
 • Favoritter og snarveier
 • Bank og betalinger
 • Godkjenne fakturaer
 • Oppfølging kunde og leverandør
 • Spørringer og rapporter


Prosjektleder - godkjenning og fakturering

Kurset gir en innføring i prosjektfakturering i Xledger . Målet er å gi kursdeltakeren en innføring i prosjektfakturering fra A til Å, hele prosessen fra en time blir ført til den er fakturert. Kurset er tilpasset Xledgerrollen "Prosjektleder utvidet"

Målgruppe: Personer som skal fakturere med utgangspunkt i prosjektmodulen i Xledger

Forkunnskaper: Det er en fordel om kursdeltakeren har grunnleggende Xledgererfaring. 

Varighet: 3 timer

Innhold:

 • Generelt om prosjekt og oppsett
 • Godkjenning av timer og reise
 • Bearbeiding og kontroll av fakturagrunnlag
 • Fakturering


Prosjektstyring - rapportering og oppfølging

Kurset gir en innføring i prosjektmodulen i Xledger, med fokus på oppfølging og rapporter. Målet er å gi kursdeltakeren en innføring i hvilke muligheter som finnes for prosjektoppfølging/-styring i Xledger. Kurset er tilpasset Xledgerrollen "Prosjektleder".

Målgruppe: Prosjektledere eller andre personer som skal styre og følge opp prosjekter i Xledger.

Forkunnskaper: Det er en fordel om kursdeltakeren har grunnleggende Xledgererfaring.

Varighet: 3 timer

Innhold:

 • Introduksjon til prosjekt i Xledger
 • Prosjektregnskap
 • Timespørringer på prosjekt og ansatte
 • Ressursplanlegging

Fakturering

Kurset gir en innføring i fakturamodulen i Xledger. Målet er å gi kursdeltakeren en innføring i fakturering og oppfølging av kunder i Xledger. Kurset er basert på Xledgerrollen "Salgsordreregistrant".

Målgruppe: Personer som skal fakturere i Xledger

Forkunnskaper: Ingen

Varighet: 3 timer

Innhold:

 • Introduksjon til Xledger
 • Opprette ny kunde
 • Kunderegister og endringer
 • Lage ny faktura og kreditnota
 • Purring og inkasso
 • Spørringer og rapporter

Full kursoversikt, prisliste og påmeldingsskjema finner du her

Vil du vite mer?

Tet tilbyr tjenester innen regnskap,
rådgivning, inkasso og system. Vi tar gjerne en prat
om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Eller ring oss på 09712