Menn Som Ser Pa Kontrakt

Embriq by Rejlers

Embriq designer, utvikler og forvalter IT-løsninger. For en virksomhet som ivrer for digitalisering og strategisk bruk av IT, var det helt naturlig å velge et webbasert og brukervennlig ERP-system. 

Virksomhetens 130 ansatte fører timer i Xledger, og i tillegg faktureres alle kunder i Xledger. Embriq foretar alle innkjøp, behandler alle inngående bilag og lønner alle ansatte i Xledger, i nært samarbeid med Tet.

-Før vi innledet samarbeidet med Tet og Xledger, hadde vi en rekke ulike systemløsninger. Det å samle alle enheter i ett system medførte en relativt stor besparelse for oss på regnskap, økonomi og lønn. Nå får vi rask rapportering, og enkel inn- og utfakturering, forteller økonomidirektør i Embriq, Sjur Langedal. -Det er et fleksibelt system der alle kan være pålogget fra hvilket som helst sted, og med en relativt lav brukerterskel. Siden vi tok i bruk systemet, har det også blitt vesentlig forbedret gjennom oppgraderinger.

 

Tet tilbyr tjenester innen regnskap,
rådgivning, inkasso og system. Vi tar gjerne en prat
om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Eller ring oss på 09712