Uten Navn

Morgan

Morgan AS er et mellomstort, moderne byggefirma som påtar seg alle typer byggeoppdrag for både private, offentlige og profesjonelle utbyggere. Som totalentreprenør med flere prosjekter gående parallelt, er det å ha løpende oversikt over det økonomiske bildet helt avgjørende:

-Med Xledger har vi til enhver tid kontroll med påløpte kostnader og forbrukte timer, fordelt på prosjekt og avdeling. Dette, kombinert med tett oppfølging fra Tet sin side, har gitt oss et levende og godt regnskap, som vi kan bruke aktivt som styringsverktøy, sier daglig leder Ole August Karlsen. 

Med Xledger har vi til enhver tid kontroll med påløpte kostnader og forbrukte timer, fordelt på prosjekt og avdeling. Dette, kombinert med tett oppfølging fra Tet sin side, har gitt oss et levende og godt regnskap, som vi kan bruke aktivt som styringsverktøy

Ole August Karlsen

Daglig leder, Morgan AS

Morgan Logo
Tjenester vi har bistått med

Tet tilbyr tjenester innen regnskap,
rådgivning, inkasso og system. Vi tar gjerne en prat
om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Eller ring oss på 09712